PROFESORA DE CANTO EN CONSERVATORIO

Titulación necesaria : Titulo Superior de Música, especialidad Canto.
Enviar CV : ofertaslogrono.empleo@larioja.org