Técnico-a administrativo-a con francés

En Logroño. Formación: Grado en Administración. Imprescindible B2 idioma Francés. Ver oferta.