CONDUCTOR DE CAMION: CARNÉ C, CAP

Pescados Gimeno. Logroño. Llamar a Iván Gimeno, tfno.: 616794258